top of page
Zoeken
  • Foto van schrijversaskiaszepansky

Werken voor natuurherstel in het Papiermoleken Waarom?Papiermoleken is deel van Natura 2000 gebied ‘de Wingevallei’. Regionaal Landschap Dijleland werkt met financiële ondersteuning van het Agentschap voor Natuur en Bos en in samenspraak met de nieuwe eigenaars van het domein aan de integratie van het natuurgebied in de Molenbeekvallei.


Momenteel wordt gewerkt aan het herstel van de dichtgeslibde vijver: overtollig hout en slib worden verwijderd om opnieuw een waterpartij vol planten-en

dierenleven te creëren en de biodiversiteit te herstellen.


Wie?

Opdrachtgever: Regionaal LandschapDijleland

Uitvoerder:Hens nv

Subsidieverstrekker en regie: Agentschap Natuur en Bos

Cofinanciering:Cohousing Papiermoleken


Wanneer?

De werken aan de vijver worden uitgevoerd tijdens de zomer en het najaar van 2022.


Meer weten?


Werken voor natuurherstel in het Papiermoleken - Wat zijn de plannen?

Dit domein bestaat uit twee delen:

-Een woongebied aan de oostelijke straatkant: hier komt eencohousingmet acht

wooneenheden.

-Een groot natuurgebied: hiervoor stellen Regionaal LandschapDijlelanden de toekomstige

bewoners een natuurbeheerplan op. Het doel is om de waarde van het natuurgebied te

behouden en waar nodig te herstellen.


In een eerste fase concentreren de werken zich op de vijver: de westkant wordt uitgediept

en slibvrij gemaakt. Dit maakt de vijver opnieuw aantrekkelijk voor vissen en bevers. De

oostkant wordt met vijverslib opgehoogd tot een drassige zone, die tijdens de winter onder

water komt te staan om een interessante habitat voor amfibieën en vogels te worden.

Wat zal er de komende maanden gebeuren?


Rooien van bomen met beperkte biodiversiteitswaarde rondom de vijver. Dit doen we

om meer licht toe te laten tot het wateroppervlak en om te vermijden dat de vijver door vallende bladeren snel opnieuw dichtslibt. Gezonde, oude en waardevolle bomen laten we staan.


Aanleggen van een aarden wal die de west-en oostkant van de vijver scheidt.


Ruimen van 1500 m³ slib uit de westkant van de vijver en stockeren in de oostkant van de vijver om het te laten uitlekken. Hiervoor moeten een grote kraan en graafmachines gebruikt worden.


Na enkele weken uitdrogen zal het slib met vrachtwagens afgevoerd worden. Hierna wordt opnieuw slib geruimd uit de westelijke vijver, die gebruikt wordt om de oostelijke zijde van de vijver op te hogen tot een ondiepe, drassige zone.


Wie zijn de partners in dit project?

Opdrachtgever: Regionaal LandschapDijleland

Uitvoerder:Hens nv

Subsidieverstrekker en regie: Agentschap Natuur en Bos

Cofinanciering:Cohousing PapiermolekenMeer weten?123 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page