top of page
Zoeken
  • Foto van schrijversaskiaszepansky

Tuinwerken voorjaar 2021 - April


Onlangs kreeg de platanendreef een opknapbeurt. De platanen werden lange tijd niet meer gesnoeid waardoor ze wild waren uitgegroeid en een aantal takken uitgehold. De snoei was nodig om de vorm te herstellen en de bomen te verstevigen. Met het hakselhout konden we een beschermlaag aanbrengen in de dreef.


Er wordt dus al flink gewerkt en er zijn ook nog plannen die later ten uitvoer zullen worden gebracht. De volgende plannen betreffen het herstel van de vijver. Die dreigt te ‘verlanden’ door de ophoping van slib en afgevallen bladeren op de bodem waardoor de landschappelijke en natuurwaarde verloren gaat. Het slib zal worden geruimd en het dode hout dat in de vijver ligt grotendeels verwijderd. Daardoor komt er terug helder water in de vijver. Enkele oude bomen mogen ter plaatse blijven om wat extra leven en structuur aan te brengen. Het slib moet grotendeels worden afgevoerd.


De oevers zijn momenteel sterk dichtgegroeid. De bomen en struiken zullen gedund worden zodat er meer licht en minder bladval in het water komt. Een deel van de vijver zal worden ingericht als ‘plas-dras zone’. Dit is een ondiepe geleidelijk zone waarlangs dieren makkelijk in en uit het water kunnen en waar waterplanten kunnen groeien. Het kan eveneens dienen als paaizone voor de vissen. Om het waterniveau van de vijver op peil te houden wordt ook de oude ‘monnik’ vernieuwd.


Tenslotte zal bij de sloopwerken de verharding van het basketbalveldje aan de oostzijde van het terrein worden verwijderd zodat ook daar nieuwe frisse begroeiing kan ontstaan.

Het domein behoort tot Natura 2000 gebied. Natura 2000 is een Europees netwerk van waardevolle natuur. De overheid (Agentschap Natuuren Bos) legt doelen vast voor de bescherming van deze natuur en kent voor een deel van de werken subsidies toe, mits strikte regels worden nageleefd. De werken op Papiermoleken gebeuren in overleg en onder toezicht van ANB en met de steun van Regionaal Dijlelandschap (RDL). Voor al de beschreven activiteiten worden uiteraard ook de nodige vergunningen aangevraagd bij de gemeente. De werken zelf hopen we in het najaar te kunnen uitvoeren129 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page